Pošlji sporočilo Pokliči: 040741030

TERENSKI PREGLEDI

Izvajanje intenzivnih in ekstenzivnih terenskih pregledov na območju RS.

ARHEOLOŠKI TESTNI IZKOPI

Izvedba testnih izkopov z namenom dokumentiranja, zamejitve arheološkega najdišča in priprave strokovnega poročila o rezultatih raziskave.

KULTURNOVARSTVENA SOGLASJA

Pridobitev kulturnovarstvenega soglasja Ministrstva za Kulturo za raziskavo in odstranitev arheoloških najdb.

UREDITEV ZEMLJIŠČA

Ureditev zemljišča po kulturnovarstvenih pogojih.

Uporabne povezave in orodja